challa

Doei!

Later!

(Komt van het Marokkaanse woord ‘Tahalla’. Dit betekent ‘zorg goed voor jezelf’.)

challas

‘Later!’

’Doei!’

(Challas komt van het Marokkaanse woord Tahalla. Dit betekent letterlijk ‘zorg goed voor jezelf’.)

Tjalas

Doei!

‘Later!’

‘Tot ziens!’

(Andere schrijfwijzen zijn: tjallas, sjallas).

Later!

Doei!

Tot snel!

Tot gauw!

ik ga pia

ik ga weg

(Het nummer ‘PIA’ van rapper Frenna: