donnie

10 euro,

een biljet van tien euro

(Het straattaalwoord donnie komt uit het Surinaams, van het woord ‘doni’).

bankoe

een biljet van 50 euro,

vijftig euro