UTKA

Utrecht

(Andere straattaalwoorden voor Utrecht zijn U-Town en Utta).

(Een andere manier van schrijven is ook wel Utca).

Damsko

Amsterdam

(Een andere manier van schrijven is Damsco.)